E-faktura - E-podpis
  E-faktury elektroniczne to nowe narzędzie, które już od lipca 2005 roku dzięki rozporządzeniu Ministerstwa Finanswów, stworzyło polskim przedsiębiorcom, nowe możliwości. Oszczędności i elastyczność działania to tylko mała część zalet jakie przynosi ze sobą stosowanie e-faktur.
  Faktura jest świadectwem dokonania transakcji. Mimo iż e-faktura jest młodą alternatywą dla tradycyjnych dokumentów papierowych, stopień rozwoju technologii z nią związanych zapewnia pełne bezpieczeństwo i bezproblemowość działania. Dzieje się tak za sprawą równolegle rozwijanych technologii bezpieczeństwa w postaci e-podisu. Nad bezpieczeństwem dokonywanych transakcji ma czuwać podpis elektoniczny. Weryfikacja danych i pełne bezpieczeństwo dokonywanych transakcji jest możliwa właśnie dzięki epodpisowi.
  Nowe narzędzia są jedną z najbardziej porządanych nowych form finalizowania transakcji dzięki możliwościom, oszczędności środków finansowych i czasu jaki z sobą przynoszą.
  E-Faktura ma postać standardowego dokumentu .DOC opatrzonego podpisem elektronicznym. Zastosowanie Public Key Infrastructure zapewnia bezpieczeństwo zawartych w nim informacji i wiąże tożsamość wystawcy z jego kluczem publicznym. Po odebraniu dokumentu i sprawdzeniu tożsamości jest on automatycznie księgowany w systemie finansowo-księgowym.
E-FAKTURY